Selbi Tuwakgylyjowa - Soy meni

822 Görülen

Miras

1 aý ozal
Ýerleşdirilen senesi: 1 aý ozal
Bölümler: Klipler

Hormatly diňleýjilerimiz! Diňlemek isleýän aýdymyňyz bar bolsa, aýdymyň we aýdymçynyň adyny teswir galdyryp bilersiňiz. Iň gysga wagtda siziň islegiňiz boýunça, islän aýdymyňyzy kanalymyza ýükläris. Kanalymyza abuna bolmagy we aýdymlary halamagy ýatdan çykarmaň!

Teswirler

  Awtomatiki aýtdyrmak
  Indiki
  00:04:27
  Horjun.tv
  255 Görülen   1 sekunt ozal
  00:04:02
  Horjun.tv
  57 Görülen   1 sekunt ozal
  00:04:20
  00:06:05
  Horjun.tv
  1579 Görülen   1 sekunt ozal
  00:30:29
  Horjun.tv
  773 Görülen   1 sekunt ozal
  00:01:05
  Horjun.tv
  1450 Görülen   1 sekunt ozal
  00:04:50
  Horjun.tv
  1568 Görülen   1 sekunt ozal
  00:02:49
  Horjun.tv
  1558 Görülen   1 sekunt ozal
  00:07:46
  Horjun.tv
  1365 Görülen   1 sekunt ozal
  00:03:04
  Horjun.tv
  1098 Görülen   1 sekunt ozal
  00:03:15
  Horjun.tv
  194 Görülen   1 sekunt ozal
  00:05:22
  Horjun.tv
  111 Görülen   1 sekunt ozal
  00:02:47
  Horjun.tv
  1833 Görülen   1 sekunt ozal
  00:02:44
  Horjun.tv
  741 Görülen   1 sekunt ozal
  00:03:51
  Horjun.tv
  12 Görülen   1 sekunt ozal